Serwer edukacyjny Halpress

Uczestnicząc w zajęciach naszej szkoły programowania możesz korzystać (również w domu) z naszego serwera edukacyjnego. Dostaniesz się do niego za pomocą programu ssh. Do połączenia ssh możesz użyć programu Terminal w przypadku Linuxa i Apple OSX, programu Putty w przypadku Windowsa lub programu Termius jeśli używasz tabletu lub komórki. Możesz również spróbować zainstalować na domowym komputerze system ubuntu.

Obrazek

Program Putty na Windows (wersja 32bit lub wersja 64bit)

Obrazek

Program Terminal na Apple OSX

Obrazek

Program Terminal na Ubuntu

Obrazek

Program Termius na telefonie/tablecie (android, ios)


Programu PUTTY - wpisz host name:
edu.leszno.eu

Terminal - wpisz polecenie:
ssh login@edu.leszno.eu


Podstawowe komendy po zalogowaniu

nano nazwa.pliku - edytuje plik tekstowy w edytorze nano
swift nazwa.pliku - uruchamia program w kompilatorze Apple Swift
python3 nazwa.pliku - uruchamia program w kompilatorze Python
javac nazwa.pliku - kompiluje program w Java
java nazwa - uruchamia w Java skompilowany program
g++ nazwa.pliku -o nazwa - kompiluje program w C++
gcc nazwa.pliku -o nazwa - kompiluje program w C
./nazwa - uruchamia skompilowany w C/C++ program
cat /swift/tematy - tematy zajęć z programowania

ls - pokazuje pliki i foldery
cd .. - wychodzi z folderu (spacja przed ..)
cd nazwa - wchodzi do wybranego folderu
cd ~ - powraca do swojego folderu domowego
cat nazwa.pliku  - wyświetla zawartość pliku nazwa.pliku
mc - klon norton commandera do obsługi plików
ls /home - pokazuje konta użytkowników
w nano - ctrl+r, ctrl+t pozwala wczytać do nano pliki innych użytkowników
finger uzytkownik - sprawdza kim jest wybrany uzytkownik