MultiTURNIEJ Królestwo w budowie, Gra ze śliwką, Intryganci, Port Royal