Przez 3 lata spotykaliśmy się 2 razy w miesiącu. Dziekujemy! To był fantastyczny czas!