Tuniej Terraformacja Marsa z nagrodami podczas Klubu Gier Planszowych wygrał Krzysztof (LPG 194)