główki żołnieży oznaczone kropką lakieru, aby lepiej było ich widać na planszy